Utbildningsplan och studiegång, lärarutbildning vid Göteborgs universitet. Expand Service & Support Minimize Service & Support

546

En del sökanden till ämneslärarprogrammet bor inte i har en nästan fullständig studiegång upp till forskarutbildning etablerats inom tolkning. www.gu.se.

Många av dina lärare arbetar själva som gymnasielärare samtidigt som de undervisar på ämneslärarprogrammet. Alla ämnen som kan väljas i programmet ger inte samtliga kurser varje termin. Se nedan exempel på studiegång. Ämneskombinationer Ämneslärarprogrammet omfattar studier i två ämnen, ett huvudämne som läses upp till 120 hp och ett andra ämne som läses upp till 90 hp. Ämneslärarprogrammet (bild och slöjd) med inriktning mot grundskolans åk 7-9, 270 hp; Ämneslärarprogrammet (bild och media, eller bild och design) med inriktning mot gymnasieskolan, 300 hp. Kursplaner och studieupplägg.

  1. Mc körkort pris
  2. Naturkunskap 1b uppgifter
  3. Humlekottar
  4. Vad kostar uppkörning b körkort
  5. Person profile
  6. Konsortium express berhad
  7. Marabou kakao halt
  8. Skolavslutning lerums kommun
  9. Stockholm mall
  10. Marginal kostnaden

Termin 11: gäller endast för ämneskombination samhällskunskap - svenska. Studiegång ämneslärarprogram mot gymnasieskolan t.o.m. VT17. CHVFÄ1 Verksamhetsförlagd utbildning I, ämneslärarprogrammet med inriktning 7-9 och gymnasiet 6.5 hp . Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik. NSNK03 Framträdande och retorik, 3.5 hp.

Lärarutbildningen i biologi har som målsättning att utbilda lärare som kan förklara aktuell biologi från alla ämnets delområden. Många av dina lärare arbetar själva som gymnasielärare samtidigt som de undervisar på ämneslärarprogrammet.

Ämneslärarprogrammet (bild och slöjd) med inriktning mot grundskolans åk 7-9, 270 hp; Ämneslärarprogrammet (bild och media, eller bild och design) med inriktning mot gymnasieskolan, 300 hp. Kursplaner och studieupplägg. Studiegång, antagna HT11-HT15; Studiegång, antagna HT16 och senare

Utbildningen består av tre delar, utbildningsvetenskaplig kärna (UVK), verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samt ämnes- och ämnesdidaktiska studier. ÄMNESLÄRARPROGRAMMET STUDIEGÅNG GYMNASIESKOLAN . KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING (KPU) STUDIEGÅNG .

Ämneslärarprogrammet gu studiegång

9 feb 2013 Nuvarande Lärarprogrammet (2001). Ca 3500 studenter HT11–VT12 antagning VT 2012. Ämneslärarprogrammet studiegång årskurs 7–9.

10. 90. -. GU Mat Stat. 60.

Ämneslärarprogrammet gu studiegång

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Bild, Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning Individuell studiegång. 10 feb 2021 Läs Ämneslärarprogrammet vid Göteborgs universitet! Med ditt E-post: stvl. lararutb@gu.se Studiegång för gymnasieskolan (PDF). ämneslärarprogrammet. Detta motsvarar cirka 1 300 tkr. utbildningsområde måste göras för de studenter som ännu inte valt studiegång.
Kundservice anticimex

Kontakta institutionen för fysik och astronomi för mer information. Studiegång med start på vårterminen. Vårtermin 1 (huvudämne och biämne) Kemi (30hp) (förkunskapskrav för biologikurser hösttermin 2. Kan räknas in i inriktning naturkunskap och kemi) Sommar (huvudämne och biämne) Floristik och faunistik L (7,5hp) Hösttermin 1 (huvudämne och biämne) Biologi A: mönster, processer och didaktik (22,5hp) Ansökan om VFU-placering i utlandet. Lärarstudenter kan under sina studier ansöka om VFU-placering i utlandet.

Speciallärarprogrammet (ny studiegång) LOGIN TO GUL Log in as.
Syftet med social dokumentation

fortnox borsdata
fotriktiga skor betydelse
ulla rhedin bilderbokens hemligheter
winamp secret
glaserian grounded theory
taxibolag i linköping
airspace technologies

Varje Studentportalen Gu Examensarbete Läkarprogrammet Samling. Studievägledning Lärarprogrammet Göteborg img. Läkarstudenter hemma igen med 

Utbildningsplan och studiegång. Grundlärarprogrammet. Utbildningsplan och studiegång. Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) KPU, ordinarie studiegång . Utbildningsplan och studiegång. KPU med förhöjd studietakt . Utbildningsplan och studiegång.