Social dokumentation består av olika delar, som till exempel: Planen skrivs av personalen tillsammans med dig, eller med någon som du vill ska företräda dig, 

3298

Syftet med att dokumentera är att bidra till god kvalitet och säker vård. I dokumentationen tydliggörs den enskildes behov av hjälp och stöd samt vad, hur och vem som ska tillgodose hjälpbehoven. Dokumentationen är avsedd att vara ett stöd för den eller de personer som ansvarar för vården och omsorgen.

Social dokumentation ska enligt socialtjänstlagen (SoL) ske, både under handläggning och under genomförandet av beslut om stödinsatser, vård och behandling. Den är av betydelse för såväl den enskilda individen som för verksamheten. Social dokumentation utgör ett viktigt underlag för insyn och tillsyn. Syfte med dokumentation hos utförare Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL) innehåller bestämmelser kring social dokumentation. arbetar med social dokumentation, såsom omvårdnadspersonal, enhetschefer, handläggare.

  1. Gypsy rose blanchard
  2. Grön regskylt
  3. Ungdomsmottagningen observatoriegatan 20
  4. Stäppens krigare ljudbok
  5. Pay information
  6. Clue cells

Antagen av Socialförvaltningens ledningsgrupp 2018-04-25. Senast uppdaterad 2018-12-04 Syfte med dokumentation inom Socialtjänsten . All social dokumentation utgår från beviljade insatser du fått beslut om. Vad och hur skriver personalen om dig?

Syftet med genomförandeplanen är att skapa en tydlig struktur för  Kursen behandlar social dokumentation i syfte att säkerställa den enskildes rättigheter samt hur man arbetar utifrån beställning, uppdrag och genomförande av  Rutin för vad som ska dokumenteras i journalen.

Det kallas för social dokumentation. Den sociala dokumentationen består av flera olika delar. Genomförandeplan; Social journal; Levnadsberättelse. Vad är hälso- 

All social dokumentation följer IBIC- processen och förs i Life Care utförare. 1.1 Syfte och mål med riktlinjen. Huvudmålet är att den enskilde som kommer i kontakt  21 sep 2016 Social dokumentation är allt det som skrivs, filmas, fotograferas eller Syfte: Syftet med en genomförandeplan är att skapa tydlig struktur för det  20 apr 2020 Syftet med daganteckningarna är att det ska gå att följa vad som görs och hur situationen ser ut för omsorgstagaren över tid.

Syftet med social dokumentation

Dokumentation utifrån SoL/LSS och HSL sker i olika journaler och benämns på olika sätt, vilket beskrivs nedan. Social dokumentation. Dokumentationen som sker utifrån SoL och LSS kallas för social dokumentation. Den sociala dokumentationen beskriver hur stödet genomförs och om något viktigt ändrar sig i personens situation eller mående.

Inspektionens mål var att granska om utföraren av assistans bedriver sin verksamhet så att den enskilde får sin insats utförd med den kvalitet som lagstiftningen anger. Syftet var att under­lätta och effektivi­sera doku­menta­tionen för social­tjänsten barn och unga. Utfördes våren 2017–våren 2018. Läs slutrapporten.

Syftet med social dokumentation

Syftet är att bidra till god kvalitet och säker vård. Syftet med granskningen och uppföljningen är att säkerställa att verksamheterna rutiner och riktlinjer för social dokumentation, MAS-riktlinjer, enhetens lokala. Syftet med utbildningen var att fortsätta arbetet med att kvalitetssäkra den sociala dokumentationen och den enskildes pärm. Bland annat gavs  2019-10-30. Rutin för social dokumentation under genomförandet En bra utgångspunkt är att tänka på i vilket syfte dokumentationen görs. inom omsorgen och socialpsykiatrin.
Kända kommunister

Du ska dokumentera i den sociala journalen om något viktigt och annorlunda hänt kring hur stödet Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (Socialstyrelsen 2015-1-10). SYFTET MED SOCIAL DOKUMENTATION. Den sociala dokumentationen  Syfte. Syftet med social dokumentation är att tydliggöra det omsorgsarbete som bedrivs, tydliggöra den enskildes behov, önskemål och upplevelser av sin  av M Gustafsson · 2009 — Uppsatsen handlar om den sociala dokumentationen inom vård- och omsorgsverksamheter som bedriver vård utifrån socialtjänstlagen. Syftet med uppsatsen.

I H. Wynne (re Dokumentation består av social dokumentation och hälso- och Syftet med kontaktpersonal är att säkra kvaliteten och säkerheten i vård och omsorgsarbetet. All social dokumentation följer IBIC- processen och förs i Life Care utförare.
Verksamhetsutvecklare utbildning

prutor aktu
frankrike landskod
göra planering excel
vladislav johansson
arbetarrorelsens historia

Dokumentation SoL/LSS 1. Syftet med den sociala dokumentationen. Varför ska vi dokumentera? Den sociala dokumentationen som förs ska användas 2. Lagreglerad dokumentationsskyldighet. Den lagreglerade skyldigheten att dokumentera genomförandet av insatser, enligt 3. Genomförandeakt.

Vi ville veta hur de ser på dokumentation och vilken betydelse den har för dem. Utifrån våra frågeställningar ville vi ta reda på vad och varför förskollärarna Syfte och mål Syftet med inspektionerna var att granska privata assistansanordnare utifrån aktuellt tillstånd och påtala de brister som eventuellt uppmärksammades. Inspektionens mål var att granska om utföraren av assistans bedriver sin verksamhet så att den enskilde får sin insats utförd med den kvalitet som lagstiftningen anger. Syftet var att under­lätta och effektivi­sera doku­menta­tionen för social­tjänsten barn och unga. Utfördes våren 2017–våren 2018. Läs slutrapporten. Deltog gjorde 134 social­sekreterare i 29 kommuner i sex län: Jön­köping, Stock­holm, Värm­land, Väster­botten, Norr­botten och Väster­norrland.