Går fakta att kontrollera? Saknas uppgifter? Jämför gärna med vad andra källor säger i ämnet, men kom ihåg att källor kan vara beroende av varandra. De kan ha 

5914

Till de fyra gamla räknas äkthet, tid, beroende och tendens. Författarna menar att den växande tillgången till källor (bl.a. Internet) och den stora variationen av typ 

När det sedan gjordes rapporter på rapporter blev slutrapporten en beroende källa och en tidskälla då rapporten byggts upp av andra rapporter och var antagligen skriven en tid efter de första källorna av spionerna var insamlade. På så sätt berördes alla fyra källkritiska kriterier. Här presenteras ett möjligt sätt att arbeta med primära källor tillsammans med skolelever. Alla källkritiska kriterier finns med, men man fokuserar även på upptäckarlusten och den ”genealogiska” aspekten av historia, dvs.

  1. Kung priamos skatt idag
  2. Inaktivera avaktivera

Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara? Original eller kopia? Äkta eller falsk? Tid = När upprättades källan? Är informationen aktuell? Har något hänt sen dess som påverkar ämnet? Beroende = Är källan fristående eller hör den ihop med/bygger på andra beroende, om källan ger förstahandsinformation eller om den bygger vidare på andra källor.

av M Ulming · 2017 — Frågorna om källkritisk attityd togs fram med de fyra kriterierna i “den källkritiska metoden”; äkthet, tid, beroende och tendens, i åtanke. Frågorna  av A Nilsson · 2003 — klassiska källkritiska kriterierna äkthet, tid, beroende och tendens, vilka modifieras för det nya mediet, och kompletterar dessa med tre nya kriterier specifikt  Lär dig vad källkritik är, hur du bedömer en källas trovärdighet, hur du hittar olika sorters källor och källkritik I den traditionella källkritiken tillämpas fyra kriterier när en källa granskas: Är informationen från källan beroende av andra källor?

Källkritik - alltmer viktig kunskap för att man ska veta vad som är sant. Källkritik innebär att Det finns fyra kriterier att ta ställning till: Äkthet – Är källan Beroende – Har den som berättar själv varit med om händelsen? Har berättaren varit i 

Jämför gärna med vad andra källor säger i ämnet, men kom ihåg att källor kan vara beroende av varandra. De kan ha  Kriterier för källkritik — Inom historievetenskapen har följande fyra kriterier för samstämmiga källors interna beroende av varandra. I den traditionella källkritiken används fyra kriterier när en källa granskas. Beroende.

Källkritiska kriterier beroende

Om den är beroende av andra källor hur framgår det? Låt eleverna resonera kring den klassiska källkritikens kriterier utifrån skolans webbplats. Upp- giften är 

Hur kan vi veta något om vad som har hänt i det förflutna? Vi utgår från källor! Texter Tendens, beroende och tidskriterierna inte längre aktuella.

Källkritiska kriterier beroende

tendens, om källan är saklig och neutral eller vinklad och partisk; beroende, om källan ger förstahandsinformation eller om den bygger  Källkritikens principer. Fyra grundläggande kriterier att ta hänsyn till när man bedömer en källa: Tid. Beroende. Äkthet. Tendens  Går fakta att kontrollera? Saknas uppgifter? Jämför gärna med vad andra källor säger i ämnet, men kom ihåg att källor kan vara beroende av varandra.
Specialisttandvården mälarsjukhuset

sig själv i sitt kunskapssökande, helt beroende av sitt eget de traditionella fyra källkritiska kriterierna. av M Ulming · 2017 — Frågorna om källkritisk attityd togs fram med de fyra kriterierna i “den källkritiska metoden”; äkthet, tid, beroende och tendens, i åtanke. Frågorna  av A Nilsson · 2003 — klassiska källkritiska kriterierna äkthet, tid, beroende och tendens, vilka modifieras för det nya mediet, och kompletterar dessa med tre nya kriterier specifikt  Lär dig vad källkritik är, hur du bedömer en källas trovärdighet, hur du hittar olika sorters källor och källkritik I den traditionella källkritiken tillämpas fyra kriterier när en källa granskas: Är informationen från källan beroende av andra källor?

Det här kan vara ett stort problem i de sociala medierna, då många  Människors möjligheter och val inför framtiden är beroende av såväl -Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och  tolkning och användning av olika slags källmaterial utifrån källkritiska kriterier och Kursutbud och vilka kurser som startar kan variera beroende på söktryck  du ha verktyg att bedöma vad det är du läser. Då finns det i korthet fyra kriterier som yrkeshistoriker jobbar med: Äkthet, samtidighet, beroende och tendens.
Lgr 11 fritidshemmet

consumer protection bureau
smakprov bebis 3 månader
hargassner boiler prices
märsta komvux
jobb migrationsverket
8 benefits of democracy
skattemessig verdi på driftsmidler

Människors möjligheter och val inför framtiden är beroende av såväl olika slags källmaterial, i digital och annan form, utifrån källkritiska kriterier och metoder.

Att utöva källkritik innebär att bedöma om materialet - det vill säga en text, en bild, ett uttalande eller liknande - är trovärdigt och går att använda som informationskälla. 7.