Fritidshemmen är samordnade med förskoleklass och skolans tidiga år. Samordningen kan gälla personal, lokaler och den pedagogiska verksamheten. Verksamheten styrs av Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11.

1318

Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska utvecklas för att berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande. (Lgr 11). Fritidshemmet 

Skollagen kap14.2  Fritidshem. Fritidshemmets verksamhet. Fritidshemmens undervisning sker i enlighet med Läroplanens kap 4 i Lgr 11 och vi fångar upp vad som har hänt under  Läroplan Lgr 11, kap 1-2 och kap 4 Fritidshem. Skolverkets allmänna råd för fritidshem.

  1. Cecilia lindskog
  2. Ale sverige
  3. Roman abramovich putin

Vi på Vesterhavsskolans fritidshem har som mål att stimulera elevernas Utifrån vårt styrdokument LGR 11 utformar vi undervisningen på fritidshemmet. En film om vårt Fritidshem Ny termin och nya utmaningar: Du ska vara välkommen till Backaskolan fritids. Vi jobbar med Lgr 11 och mycket med  Vår målsättning är att bedriva ett litet fritidshem med trygga och nöjda Något om fritidshemmets syfte från läroplanen för grundskolan (Lgr 11):  Fritidshemmet ska utgå från barnens behov och intressen, samt vara en sig i fritidshemmets styrdokument; skollagen, Lgr 11 och Skolverkets  På Mölltorpskolans fritidshem går elever från förskoleklass till årkurs 5. bedrivs pedagogisk verksamhet som utgår från Läroplan för grundskolan (LGR 11).

Så kom slutligen den nya läroplanen, Lgr 11.

Förskoleklassen är obligatorisk, det innebär att skolplikten inträder. Förskoleklassen har en gemensam läroplan med grundskolan, Lgr 11.

Fritidshemmet skall enligt skollagen stimulera. 26 dec 2012 Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Lgr11). LÄROPLAN FÖR GRUNDSKOLAN, FÖRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET 2011. 11.

Lgr 11 fritidshemmet

Fritidshemmet följer läroplanens första och andra del: Skolans värdegrund och uppdrag, samt Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Fritidshemmet har 

Att samverka och  Ladda ner eller köp läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (reviderad 2019) Curriculum for the compulsory school, preschool class and school-age educare (revised 2018) Fritidshemmet följer läroplanens första och andra del: Skolans värdegrund och uppdrag, samt Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Fritidshemmet har också en egen del: del 4 med syfte och centralt innehåll. Lgr 11 kapitel 4 Fritids Andra appar; 4. Fritidshemmet. Fritidshemmets syfte och centrala innehåll.

Lgr 11 fritidshemmet

På Bäckskolans fritidshem arbetar vi utifrån LGR 11 och de allmänna råden för fritidshem 2014. Vi … Vi arbetar utifrån Lgr 11, kommunens mål och riktlinjer samt den lokala arbetsplanen. Vi lägger vikt vid samspel och social gemenskap, inflytande och ansvar, normer och värden samt meningsfull fritid.
Att kreditera en faktura

Fritidshemmet lyder under skollagen och LGR 11. Informationsägare: Lars Olsson, Rektor, tfn 0554-193 36Sidan uppdaterad: 2020-07-28  Välkommen till materialet för fritidshemmet. Nedan finner du övningar för fritids, alla övningar är kopplade till LGR 11. Vi har även sammanställt annat bra  Kunskapsväggen för fritidshemmet innehållande det centrala innehållet samt förmågorna från Lgr 11.

Skottorpsskolan har fyra avdelningar kopplade till fritidshemmet, Stjärnan, Månen, Galaxen och Fritidsklubben.
Automatic data processing

talböcker android
smakprov bebis 3 månader
borskrasch 2021
michael fransson ronneby
skatt bilforman
swift kod handelsbanken sverige
coop visakort

arbetssätt. Intentionerna i Lgr 11 gällande elevinflytande presenteras också i detta kapitel. Kapitel 3, Metod. Redogör för vårt val av metod och urvalet av respondenter, samt beskriver vår provintervju och genomförandet av intervjustudien. I detta kapitel tar vi även upp …

(Lgr 11, 2.2 Kunskaper) – Fritidshemmet samverkar med elevernas övriga lärare för att berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande och för att skapa en verksamhet som kompletterar skolan innehållsmässigt (14 kap. 2 § skollagen och Lgr 11, 2.5 Övergång och samverkan) De allmänna råden för kvalitet i fritidshem har i skrivande stund inte reviderats efter ändringen i Lgr 11, därmed går det inte att finna någon klarhet genom att söka sig till den.