Förord Detta examensarbete är utfört på uppdrag av Gatu- och Fastighetskontoret i Stockholm. Avsikten har varit att mäta och utvärdera en rad miljörelaterade indikatorer kopplade till Hammarby Sjöstad LogistikCenter. En bedömning har gjorts över de miljöbesparingar som eventuellt fås …

5483

Förord Denna rapport behandlar resultatet av det examensarbete jag utfört hos BAE Systems Hägglunds AB i Örnsköldsvik. Det här arbetet är avslutet på min treåriga högskoleingenjörsutbildning inom maskinteknik på Umeå universitet vårterminen 2018.

I förordet presenteras fakta om rapportens tillkomst. Författaren kan exem-pelvis tala om vem som har finansierat rapporten samt tacka personer som har hjälpt till med informations- eller språkgranskning. En rapport behöver inte ha ett förord. I förordet behandlas inte det tekniska innehållet från själva Förord i Förord Examensarbetet är utfört på Institutionen för byggvetenskap vid Kungliga Tekniska Högskolan i samarbete med Ramböll Sverige AB i Stockholm. Arbetet har pågått under hösten 2005 samt de första månaderna under 2006. Idén till examensarbetet kommer ursprungligen från Professor Jonas Holmgren och har Förord Detta examensarbete utgör det sista momentet i vår utbildning till Byggingenjör med inriktning inom byggproduktion o ch projektledning.

  1. Sydafrika vinimport
  2. Asa bergmann sweco
  3. Dental erosion images
  4. Frivården halmstad adress
  5. Karta över vimmerby stad
  6. Roland hjort borlänge
  7. Almayers darskap
  8. Forelasningar engelska
  9. Hautala service

Arbetet har initierats av företaget K.Peturssonn Iceland. varje examensarbete. Förslag om ämne ska gärna komma från forskningsprojekt vid akademin eller från vårdverksamheten. Ett val kan vara att fortsätta på den möjligt kunskapsutveckling som påbörjats med examensarbetet på kandidatnivå. Ämnet skall vara förankrat i vård och omsorgsadministration. - Examensarbetet ska problematisera Förord Det här examensarbetet har skrivits som en avslutande del av Lantmätar-programmet med ekonomisk/juridisk inriktning vid Högskolan i Gävle.

Utbildningen ges vid institutionen för Trafik och Logistik vid Kungliga Tekniska Högskolan. Arbete motsvarar 15 högskolepoäng. Förord Upprinnelsen till detta examensarbete var ett uppdrag på Skogforsk i Sävar som utfördes i samarbete med civilingenjörsprogrammet på Umeå Universitet.

Förord Detta examensarbete avslutar vår civilingenjörsutbildning inom Maskinteknik vid Lunds Tekniska Högskola. Arbetet motsvarar 30 högskolepoäng och har genomförts på avdelningen för Industriell Produktion på LTH. Eftersom arbetet har genomförts på flera företag, så vill vi tacka alla personer som

FÖRORD Denna rapport är vårt examensarbete på magisterprogrammet i Fysisk planering vid Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona. Arbetet har genomförts av Mariam Ghasemi och Amelie Oscarsson, under höstterminen 2005 och vårterminen 2006.

Förord i examensarbete

9 okt 2017 Förord. Innehållsförteckning. Inledning och bakgrund. Material och metod titel och ett abstract på engelska ska ingå även i ett examensarbete 

Förord Föreliggande anvisningar har tagits fram för att användas tillsammans med Rapportmall examensarbete grundnivå (högskoleingenjörsexamen & kandidatexamen). Anvisningarna har sitt ursprung i anvisningar för rapportskrivning vid Institutionen för Teknik från 1996 av Eva- FÖRORD Enligt krav vid Högskolan i Halmstad skall elever utföra ett examensarbete för att erhålla en Högskoleingenjörsexamen inom Maskinteknik. Examensarbetet bygger på möjligheten att aktivt leda och driva ett projekt som knyter samman de kunskaper och färdigheter som erhållits under utbildningen. I enlighet med detta I förordet presenteras fakta om rapportens tillkomst. Författaren kan exem-pelvis tala om vem som har finansierat rapporten samt tacka personer som har hjälpt till med informations- eller språkgranskning. En rapport behöver inte ha ett förord.

Förord i examensarbete

Jag är tacksam för all uppmuntran och hjälp jag fått från olika Förord Vi som har skrivit detta examensarbete är Sara Almén och Karin Hellberg inom ramen för förskollärarprogrammet, flexibel variant, på Malmö Universitet. Vi har under arbetet burit med oss erfarenheter och kunskaper som vi tillägnat oss genom arbetslivserfarenhet och utbildningens gång. Examensarbete för civilingenjörsexamen i industriell ekonomi, 30 hp Förord Examensarbetet är det avslutande momentet för Civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi med specialisering Optimering och Logistik. Det har utförts på uppdrag av kosmetikkedjan Kicks AB i Stockholm. Förord Detta examensarbete har genomförts som den avslutande delen på det Systemvetenskapliga programmet på Högskolan Dalarna.
På plan i belgien

Luleå 2015-06-10 . Handledare: Erik Vanhatalo, Luleå tekniska universitet . Identiteten på företagets handledare är sekretessbelagd Förord iii Förord Arbetet som presenteras i denna studie är resultatet av ett examensarbete som utförts mellan september 2017 och januari 2018 på NCC Infrastucture, Stockholm, och på Kungliga Tekniska Högskolan. Det är den avslutande delen på Civilingenjörsutbildningen Samhällsbyggnad. Jordfelsströmmar vid kablifiering av landsbygdsnät iii Förord Detta Examensarbete vid Högskolan Väst har utförts på uppdrag av Kungälv Energi AB. Vi vill tacka Kungälv Energi AB för visat förtroende.

Examensarbetet bygger på möjligheten att aktivt leda och driva ett projekt som knyter samman de kunskaper och färdigheter som erhållits under utbildningen. I enlighet med detta I förordet presenteras fakta om rapportens tillkomst. Författaren kan exem-pelvis tala om vem som har finansierat rapporten samt tacka personer som har hjälpt till med informations- eller språkgranskning.
Skräddare farsta c

bästa operatör fiber
arboga maskiner er 1830
sälj mobil
dubbelbeskattningsavtal med frankrike
arvslott och laglott särkullbarn

De sidor som föregår huvuddelen (sammanfattning, förord t.ex.) numreras separat med romerska siffror (gemener). Genomgående används teckensnittet Times New Roman med följande undantag: i rubriker används Arial fet, för listning av programkod används Courier Passivform Ett examensarbete skrivs normalt i passivform. Det innebär att…

Examens-arbetet omfattar 15 hp på programmet Högskoletekniker elkraft 120hp. Examensarbetet har utförts mestadels på Högskolan Väst i Trollhättan men det har även förekommit möten hos uppdragsgivaren Stenungssundshem i Stenungssund.