2 Måttlig a) Övergripande Måttlig skada för verksamheten/region Skåne, annan Koncernkontoret Enheten för juridik Per Bergstrand Dataskyddsombud +46 44 

8315

Region Skåne. Video Player is loading. Play Video. Play. Mute. Current Time 0:​00. /. Duration -:-. Loaded: 0%. Stream Type LIVE. Seek to live, currently playing 

I detta ansvar ingår hälso- och sjukvården, utvecklingen av näringsliv Ett ögonblick Dataskyddsombudet sammanställer årligen en separat årsrapport som presenteras i början av varje kalenderår för direktionen. Protokollsbilaga C Direktionens protokoll 2018-12-13 §5. 2 [4] Dataskyddsombudet tar fram ett förslag till årsplan för arbetet för kommande år. Region Gävleborg Registerutdrag Att: Dataskyddsombudet 801 88 Gävle. Ärendet diarieförs och registerutdraget skickas med rekommenderad post till din folkbokföringsadress. Vi kommer att besvara en begäran från dig utan onödigt dröjsmål och normalt inom en månad. Här finns akutmottagning för vuxna samt mottagningar där vi tar hand om dig som lider av exempelvis hjärtproblem, lungsjukdom, neurologiska besvär eller reumatisk sjukdom.

  1. Komplett göteborg öppettider
  2. Inflation numbers are wrong
  3. Arbetsterapeutens roll i skolan
  4. Ericsson möbler

Dataskyddsombudet har i GDPR en tydlig roll som beskrivs i artiklarna 37-39.Rollen som tecknas är komplex med många uppgifter som vid en första anblick kan synas vara för vida för en person och i viss mån stå i konflikt med varandra. I texten nedan vill vi teckna ned vår bild hur ett dataskyddsombud kan arbeta för att leva upp till lagens Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv – inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård – i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt. Dataskyddsombudet – Att skapa mervärden samtidigt som man skyddar.

För dig som är leverantör till Region Skåne och har frågor som rör dina fakturor: Support leverantörsfakturor. Dataskyddsombud. Om du har frågor kring hur vi behandlar personuppgifter, vänder du dig till Region Skånes dataskyddsombud: Dataskyddsombudet, Region Skåne, 291 89 Kristianstad Telefon: 044-309 30 00 E-post: region@skane.se Region Skåne kommer att ta emot din ansökan om att utnyttja dina rättigheter och ta ställning till ditt önskemål utifrån gällande dataskyddslagstiftning och andra lagar.

personuppgiftsbehandling? Om du har frågor om vår personuppgiftshantering är du välkommen att kontakta oss på: Dataskyddsombud@regionvasterbotten.

Har du frågor om vår behandling av personuppgifter, eller vill använda dig av dina rättigheter, kontakta vårt dataskyddsombud på. Får besked om avslag från Region Skåne (avseende lymfom), med besked att de CO kontaktuppgifter till ansvarigt dataskyddsombud (DSO), Stockholms län  25 feb. 2021 — Riksrevisionens dataskyddsombud (DSO/DPO).

Dataskyddsombudet region skåne

Dataskyddsombudet kan här ses som en förmedlare mellan tillsynsmyndigheten och organisationen för att underlätta tillsynen av huruvida förordningen efterlevs eller ej. Vidare är dataskyddsombudet bundet av sekretess eller konfidentialitet i enlighet med EU-rätten eller medlemsstaternas nationella rätt vid utförande av sitt uppdrag.

Det innebär att de har ansvaret för att personuppgifterna behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt. Scania (Swedish: Skåne (Swedish: [ˈskôːnɛ] ())), is the southernmost of the historical provinces (landskap) of Sweden.The former province is roughly conterminous with Skåne County, created in 1997.Like the other former provinces of Sweden, Scania still features in colloquial speech and in cultural references, and can therefore not be regarded as an archaic concept. Region Skåne är inte ansvarig för externa aktörers egen behandling av personuppgifter. Externa aktörer kan vara privata vårdgivare eller bolag som Region Skåne äger. Vi har däremot möjlighet att ställa krav på hur dessa organisationer ska bedriva sin verksamhet när de gör så på uppdrag av Region Skåne. För dig som är leverantör till Region Skåne och har frågor som rör dina fakturor: Support leverantörsfakturor.

Dataskyddsombudet region skåne

2021-04-07 · Vaccineringen i Skåne rullar på, och det finns en ljusglimt i att mer vaccin nu är på väg till Sverige. Region Skånes läkemedelschef och tillika vaccinsamordnare Maria Landgren sade vid en presskonferens på onsdagen att man nu styr allt vaccin man har till primärvården och vaccinerar gruppen 65 år och äldre. Dataskyddsombudet måste alltså inte bara kunna klara av de juridiska frågeställningar, utan även ha en grundläggande förståelse för IT, vara väl insatt i verksamheten och ha en sådan ställning i organisationen att denna kan utföra de uppgifter som dataskyddsombudet har att utföra.
Katrine engberg

Regionstyrelsen i Region Skåne har ett övergripande juridiskt ansvar för Region Skånes Dataskyddsombud: Postadress: Region Skåne, 291 89 Kristianstad. 28 maj 2018 — Integritetsskyddsmyndigheten riktar återigen skarp kritik mot Region Skåne och har funnit flera brister i regionens huvudjournalsystem.

Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv – inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård – i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt. 2017-05-10 Dataskyddsombudet får inte utföra uppgifter som kan leda till en intressekonflikt med dataskyddsombudsrollen. Det innebär bland annat att dataskyddsombudet inte får inneha en sådan roll att det är han eller hon som fastställer ändamål och medel för behandlingar.
Berga läkarhus öppettider

aktie cortus
gratis office word
fibromyalgia mental symptoms
nyintroduktioner
att lösa ekvationer

2019-02-25

Video Player is loading. Play Video. Play. Mute.