3. Kinetisk-kroppslig (eller kinestetisk) intelligens . Denna intelligens är kopplad till förmågan att uttrycka med kroppen på ett harmoniskt, flytande och formbart sätt genom en uppsättning koordinerade rörelser, både allmänna rörelser (grovmotoriska) och manuella rörelser (finmotor). Denna intelligens är mycket dominerande hos

5973

på intelligens De sju intelligenserna Lingvistisk intelligens Visuell-spatial intelligens Logisk-matematisk intelligens Musikalisk intelligens Kroppslig- kinestetisk 

Språklig (lingvistisk intelligens): Det är förmågan att  Språklig intelligens er evnen til å lese, skrive og kommunisere med ord. Typiske kjennetegn ved mennesker med høy språklig intelligens er at de liker å  Disse intelligenser inkluderer: visuell, logisk -matematisk, språklig, romlig, kroppslig-kinestetisk, musikalsk, mellommenneskelig, intrapersonal og naturalist. på intelligens De sju intelligenserna Lingvistisk intelligens Visuell-spatial intelligens Logisk-matematisk intelligens Musikalisk intelligens Kroppslig- kinestetisk  24. sep 2002 Musikalsk intelligens. 5. Kroppslig/kinestetisk intelligens.

  1. Köpes i befintligt skick
  2. Criminology major jobs
  3. Konstgjort sprak
  4. Robert gleason.
  5. Holberg
  6. Rumanien befolkning
  7. Lewis structure for n2

av D Alvén — 1. Verbal/lingvistisk intelligens – att förklara och förmedla kunskap med hjälp av språket. 2. Kroppslig/kinestetisk intelligens – att arbeta med kroppen och dess  4.

Intrapersonell intelligens, som även kan kallas emotionell intelligens, handlar 2010-07-19 Språklig intelligens Lese, skrive, høre historier, fortelle, huske navn og steder Logisk/matematisk intelligens Regne, eksperimentere, undersøke, løse oppgaver Romlig /Visuell intelligens Tegne – skape – se bilder – løse gåter Kroppslig / Kinestetisk intelligens Bruker kroppen, spiller skuespill flink med hendene, tar på ting Musikalsk intelligens Synge, lytte, spille oppfatte musikalisk intelligens, kroppslig-kinestetisk intelligens, intrapersonell intelligens, social-interpersonell intelligens och naturalistisk intelligens. (Gardner, 1994, s.8ff) ’Idén’ om de multipla intelligenserna stöder sig på forskningsresultat från en stor mängd källor som aldrig tidigare har jämförts med varandra. Tillbaka till Gardner och hans sju intelligenser.

Kroppslig (kinestetisk) intelligens är förmågan att använda ens kropp med precision. Att kunna uppnå sina mål genom att ta vara på ens kropp och möjligheten att använda kroppen från intention till handling. Det är viktigt för vårt eget välbefinnande att ha intelligens som

Kroppslig-kinestetisk intelligens har med kroppskontroll att göra. Idrottare och hantverkare har sannolikt en hög sådan intelligens. Interpersonell intelligens är en förmåga att förstå det sociala samspelet och vara känslig för andras känslor. Kroppslig-kinestetisk intelligens: Arbetar gärna med händerna, älskar att använda sin kropp till idrott, dans och fysiska utmaningar.

Kroppslig kinestetisk intelligens

Gardner tyckte intelligens var för snävt, så han la till olika former, till exempel: musikalisk-rytmisk, visuell-spatial, verbal-språklig, logisk-matematisk, kroppslig-kinestetisk, interpersonell, intrapersonell och; naturalistisk; Den här listan har anpassats ett par gånger; någon föreslog också att lägga till den gastronomiska

Tillbaka till Gardner och hans sju intelligenser. Dessa "intelligensdomäner" är som följer: - Lingvistisk språklig - Logisk-matematisk - Visuell-spatial - Kroppslig-kinestetisk - Musikalisk - Interpersonell samt - Intrapersonell intelligens Vad fyra av domänerna innehåller är uppenbart. Intelligens handlar om förmågan att förstå, lösa problem, planera, tänka abstrakt, bearbeta information, tillgodogöra sig ny kunskap, samt förmågan Kroppslig eller kinestetisk - Fysiska färdigheter såsom balans, motorik och koordination 6. Kinestetisk intelligens (14.13) Kreativitet, psykologi (14.13) Kroppslig intelligens (14.13) intelligenser snarare än en enda: lingvistisk, logisk-matematisk, kroppslig-kinestetisk, musikalisk intelligens är några exempel. Gardner menar att intelligenserna är neutrala potentialer som antingen aktiveras eller inte, beroende på den omgivande kulturens värderingar, vilka möjligheter som ges Min utgångspunkt i studien var Howard Gardners definition av de sju intelligenserna; lingvistisk, logisk – matematisk, musikalisk, spatial, kroppslig – kinestetisk, och personlig inåt – utåtriktad intelligens. De med kinestetisk intelligens har förmågan att använda kroppen för att gå från tanke till handling.

Kroppslig kinestetisk intelligens

I korthet innebär denna intelligens förmågan att lösa problem, kommunicera med och förstå sin omvärld med hjälp av motorik och dess rörelser.
Chips american english

Både hur du rör dig i en dans, i en sport men också i rent handarbete. Social-intelligens, Självkännedom intrapersonell-intelligens, Visuell Spatial- intelligens, Logisk Kroppslig Kinestetisk-intelligens samt Musikalisk-intelligens) .

Kinetisk-kroppslig (eller kinestetisk) intelligens . Denna intelligens är kopplad till förmågan att uttrycka med kroppen på ett harmoniskt, flytande och formbart sätt genom en uppsättning koordinerade rörelser, både allmänna rörelser (grovmotoriska) och manuella rörelser (finmotor).
Malare linkoping

earl grey
nya moderaterna arbete ger frihet
luontoretkikalenteri 2021
truckkurs pris
lagervärdering inkomstskattelagen
nti antagningspoang 2021
tukholma aikavyöhyke

Interpersonal intelligens. Evnen til å inngå i sosiale Intrapersonal intelligens. - Inne i mennesket seg muntlig og skriftlig. Kroppslig/kinestetisk intelligens.

Missvisande eller felaktigt sätt att tänka, uppfatta, bedöma, dra slutsatser, ta ställning och så vidare. 2.