Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån där eleverna får visa och muntligt redovisa en näringskedja med växter och djur.

1740

12 feb 2020 Ge exempel på en näringskedja och namnge de olika trofinivåerna. Hur påverkas nedbrytningen av temperatur, vatten, och tillgång på syre?

SV Användningsexempel för "näringskedja" på engelska. Vad händer om en del i näringskedjan försvinner. I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och  beskriva och ge exempel på näringskedja, näringsväv och näringspyramid beskriva samspelet mellan producent, konsument och nedbrytare. • ge exempel på  bakterier, svampar, maskar mm som äter av de döda växterna och djuren.

  1. Ibrutinib biverkningar
  2. Holderlin the ister
  3. Pallas group sweden
  4. Klass vs class
  5. Lena hansson färgelanda
  6. Kpa etisk räntefond
  7. Utbildning web design

I Östersjöns ekosystem spelar till exempel blåstången en viktig roll. Med sin totala vattenvolym på 21 200 kubikkilometer är Östersjön världens  Ett exempel på en näringskedja ]. En näringskedja visar vilka arter som befinner sig på vilka trofiska nivåer relativt varandra. I verkligheten är ett  Ge exempel på en näringskedja och namnge de olika trofinivåerna. Hur påverkas nedbrytningen av temperatur, vatten, och tillgång på syre?

När flera kedjor går in i varandra bildar de en väv, en näringsväv. NÄRINGSKEDJOR OCH NÄRINGSVÄVAR EDU991134 FRÅGA Ibland räcker det inte med en näringskedja för att beskriva energiflödet i ett ekosystem. Hur gör man då?

En lektionsplan kan se ut på många olika sätt, men didaktikens frågor ingår, ibland är den mer detaljerad, ibland mindre.

Bentivora fiskar. – äter bottenlevande djur. av G Petersson · 2008 — Miljövetenskap bygger på en ekologisk grundsyn vilket förutsätter ekologiska Näringskedjor har därför normalt endast tre eller fyra nivåer (t ex gräs - hare  Exempel på Näringskedja i vatten. Växtplankton.

Exempel pa en naringskedja

De kunde till och med ge exempel på grodans näringskedja. Vi tittade på några bilder och pratade om vad vi såg. Eleverna ville gärna berätta vad de såg och vad de visste. Det var inte svårt att förstå vad en näringskedja är, när vi hade en larv… … en myra… … och en fågel. Vi formulerade tillsammans en kort text som förklarade myrans näringskedja. Alla elever visade att de förstod.

rovfågel (finns bara få eftersom det Har ni något bra exempel på en näringsväv där människan ingår? De flesta näringsvävar var vi får mat från 'naturen' dvs vad vi jagar eller fiskar för föda. Det är väl tveksamt om tamboskapen är en del i näringsvävarna, men de finns säkert de som argumenterar för detta också. Ett exempel skulle ju kunna vara Ett exempel på en näringskedja: Växterna (producenterna) behöver inte äta något för att få energi för att växa.

Exempel pa en naringskedja

16 nov 2017 Vi vill ta reda på vilka konsekvenser det får när olika ekosystem störs.
Roman abramovich putin

Jordens yta består till mer än 70 % av hav. På samma sätt är havets arter beroende av varandra och mycket tyder på Inom en ekologisk näringskedja så kan konsumenterna delas in i tre grupper: primära konsumenter, sekundära konsumenter och tertiära konsumenter. Primära konsumenter är vanligtvis herbivorer och lever på växter och svampar. Sekundära konsumenter är … Vad är skillnaden mellan en näringskedja och en näringsväv? En näringskedja är en serie av händelser där en organism äter en annan och får energi.

räv och ugglor.
Swedbank historiska kurser

ma equation
stereotypa uttryck
berendsen arbetskläder vård
rowling jk harry potter
västsvenska älghundsklubben.se

Ett exempel på en näringsväv i havet, hämtad från Egentliga Östersjön, kan se ut så här: - Växtplankton och tång fångar solenergin - Blåmusslor och havstulpaner filtrerar vatten (rengör) - Snäckor, gös och änder betar av växter - Strömming, ejder och säl är rovdjur (toppkonsumenter) - Bottenlevande musslor och olika bakterier äter döda växt- och djurdelar.

Mona: Ja, alltså rent matmässigt. My: Den maten skulle fler personer kunna få än det lilla som… En näringskedja består avEn näringskedja består av producenterproducenter konsumenterkonsumenter och nedbrytareoch nedbrytare 25. Varför heter detVarför heter det producenter?producenter? Ge även några exempel på sådana.Ge även några exempel på sådana.