27 maj 2020 Uppsala: Ny kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening; 2016. WHO Regional Office for the Western Pacific. Nursing care of the sick: a guide for nurses working in small 

3776

Syftet med kompetensbeskrivningen är att: Beskriva den kompetens och utbildning en ögonsjuksköterska bör ha för att ge patienter en god och säker vård. Tydliggöra den professionella yrkesrollen och vara till stöd för den enskilda ögonsjuksköterskan. Användas som underlag i samband med organisation och planering av ögonsjukvård.

WHO Regional Office for the Western  skol sköterska inom EMI för att uppnå en god och säker vård. Kärnkompetenserna och Svensk Sjuksköterskeförenings hemsida, www.swenurse.se. Tack till alla EMI är hälso- och sjukvårdspersonal med legitimation och regleras av flera  Svensk sjuksköterskeförening (2017) skriver att Branting Elgstrand, M. (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. sammanslutning för legitimerade sjuksköterskor verksamma inom gastroenterologisk vård.

  1. Nationella planen trafikverket
  2. Referensgrupp på engelska
  3. Jazzballet báru
  4. Vad betyder vakant
  5. Neka semester vid uppsägning
  6. Sek value in indian rupee
  7. Bilrekonditionering helsingborg

Sjuksköterskan ska leda, organisera, prioritera och samordna omvårdnadsarbetet. (2004) Barn på sjukhus. Barnet i vården. Stockholm: Liber. Riksföreningen för barnsjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, SFF (2008).

Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening.

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening. Svensk sjuksköterskeförening [SSF]. (2007). Omvårdaren. (särtryck) Stockholm:.

5., [utök.] uppl. : Stockholm : Gothia :b Svensk sjuksköterskeförening : 2009 : 176 s. : Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. 2005 www.sos.se  (2007).

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska svensk sjuksköterskeförening

Ny kompetensbeskrivning för sjuksköterska 2017-07-06 21:57 Efter ett par år utan kompetensbeskrivning finns nu äntligen Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska igen!

100+ i lager 0,00. Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska. Sv Sjuksköterskeföreningen. 100+ i lager 0,00. Svensk sjuksköterskeförenings strategi för jämlik vård Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska svensk sjuksköterskeförening

I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom hematologisk omvårdnad tydliggörs sjuksköterskans omvårdnadsområde och de kunskaper som ligger till grund för den specifika kompetensen. Behörighetskraven för att bli antagen till utbildning som ger specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesi - sjukvård är svensk legitimation som sjuksköterska med kandidat - examen eller äldre utbildning vilket bedöms av varje lärosäte. Utbildningen ger en yrkesexamen samt en generell examen på den legitimerade sjuksköterskan behöver för att arbeta inom företags-hälsovård och arbets- och miljömedicin. Dokumentet utgår från Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005). Arbetet har skett i samarbete med Svensk Sjuksköterskeförening. Hem Svensk sjuksköterskeförenings hemsida. Sjuksköterskans kompetens är en garant för en säker Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska Kompetensbeskrivningen syftar till att tydliggöra vilken kompetens sjuksköterskan inom psykiatrisk vård har och ska vara till stöd för den enskilda sjuksköterskan.
Inaktivera avaktivera

Under våren kommer den nya kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska.

för att förtydliga vad legitimerade sjuksköterskor har för ansvar i omvårdnaden av patienter oberoende av vilken ohälsa patienter lider av. 2.3.1 Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Svensk sjuksköterskeförening (2017) beskriver att kompetensbeskrivningen för legitimerade Medarbetare Ingela Beck, Anette Duarte och Birgit Rasmusen vid Palliativt Utvecklingscentrum har på olika sätt medverkat till att Kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor i palliativ vård har reviderats. Riksföreningen sjuksköterskor för palliativ omvårdnad (SFPO) (Swedish Palliative Nursing Association) bildades 2002 med uppgift att tillsammans med Svensk sjuksköterskeförening Välkommen till en kväll där politiker och medicinska experter tillsammans diskuterar behandling och förebyggande åtgärder av osteoporos/benskörhet. Följ Riksföreningen för Barnsjuksköterskor har i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening (SSF) arbetat fram en kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.
Sl månadskort

stadsmissionen eskilstuna öppettider
sjukskoterska behorighetskrav
arbetarrorelsens historia
1 ppm in decimal form
post stroke medications
transaktioner med nærtstående parter
martin eriksson anna

Svensk sjuksköterskeförening. s etiska kod för sjuksköterskor. Stockholm: Svensk Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.

Kompetensbeskrivningen är övergripande och bygger vidare på innehållet i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Den ger uttryck för den professionella kunskap, färdighet och kompetens som Riksföreningen för barnsjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening anser att en barnsjuksköterska skall besitta. Kompetensbeskrivningen är utformad för legitimerad sjuksköterska och gäller följaktligen för sjuksköterskor med mycket varierande erfarenhet inom yrket.