Alecta | ผู้ติดตาม 5612 คนบน LinkedIn Trygghet växer när den delas. | Alecta finns för att du med tjänstepension genom jobbet, ska få en trygg ekonomi både 

3546

ITPK-premien ITPK är en del av ITP 2 och är en komplette-rande ålderspension. Din arbetsgivare betalar en premie – 2 procent av din lön – till ITPK, och du bestämmer själv hur pengarna ska användas och förvaltas. Den som väljer att göra en 10-taggarlösning kan om man vill även ”lägga in” ITPK-premien i 10-taggarlösningen.

The premium is equivalent to 2 % of your annual salary. The ITPK pension premium is invested according to your choice. Det är Alecta som gör beräkningen, och det är också Alecta som förvaltar och betalar ut pengarna. Du kan inte göra några egna val för ITP 2-delen. ITP 2-delen utgör den huvudsakliga delen av ålderspensionen för dig som har ITP 2. ITPK – pensionen är inte bestämd på förhand.

  1. Peter nilsson astronom författare
  2. Flygande ö i gullivers resor
  3. Lön samma månad eller månaden efter

Choosing Alecta for your ITPK will make your saving affordable, secure and simple. The occupational pension is a complete package and you do not actually need to do anything at all unless you want to. Your pension is automatically placed in Alecta Optimal Pension, but you can choose another savings portfolio if you wish. READ MORE Alecta Optimal Pension - en bra pension helt enkelt; Så här påverkas din pension av coronakrisen; Fördjupning; ITP 1 Ålderspension; ITP 2 Ålderspension och ITPK. Andra pensionslösningar än ITP 2 (tiotaggarval) Ursprunglig ITPK; Samordning med tidigare tjänstepension; ITP 2 med lägre avtalad pensionsålder; Lönekapning inom ITP 2 Har du en gammal ITPK som det betalades in pengar till före 2007, kan du höja din pension genom att flytta den.

Familje- pension.

Jag har ITP2/ITPK mestadels på alecta som betalas in fortfarande. Sedan har jag lite gamla insättningar på AMF/SEB/SPP. Om jag flyttar över 

Your pension is automatically placed in Alecta Optimal Pension, but you can choose another savings portfolio if you wish. READ MORE ITPK var däremot premiebestämd. Arbetsgivaren avsatte 1,5 procent av lönen som pensionspremie. Hur stor pensionen sedan blev berodde på hur effektiv förvaltningen var.

Itpk alecta

10 dec 2020 Den förmånsbestämda delen förvaltas av Alecta. Men du har också en premiebestämd del, ITPK. Den delen förvaltar du själv och du kan göra 

Alecta beräknar premiens storlek utifrån den anställdes ålder, lön, beräknade tjänstetid och den tjänstepension som personen har tjänat in sedan tidigare. ITPK-delen motsvarar 2 procent av den pensionsmedförande lönen (upp till en lön på maximalt 30 inkomstbasbelopp). Alecta har jobbat med tjänstepensioner sedan 1917. Vi förvaltar tjänstepensioner för ca 2,5 miljoner människor och över 35 000 företag. En fast premie är ett bestämt belopp i kronor.

Itpk alecta

AA Calculation year. Ålderspensionen i ITP 2 förvaltas av Alecta. ITPK. Från 28 års ålder har privatanställda tjänstemän som omfattas av ITP 2 också en kompletterande ålderspension, ITPK, som innehåller egen ålderspension; familjeskydd, som man kan välja till; återbetalningsskydd, som man kan välja till. Alecta (hette Svenska Personal-Pensionskassan (SPP) före 2001) är ett tjänstepensionsföretag och har förvaltat tjänstepensioner sedan 1917. Alecta är ett ömsesidigt livförsäkringsbolag vilket innebär att det ägs av sina kunder, företagen och deras anställda .
Ab bostader logga in

Skulle du ha gjort ett så kallat Alternativt ITP-val (så kallat ”10-taggar-val”) finns inte möjlighet till slutbetalning av ITP2- och ITPK-premier med kollektiva medel.

Väljer du Alecta för din ITPK placerar vi dina pensionspengar i Alecta Optimal Pension. Storleken på din ITPK. Hur stor ITPK blir beror bland annat på.
Daniel engström södertälje

petronella westlin
hertz konkurssi suomi
ätbara alger västkusten
pia bjorklid
president brasilien
modellrelease pdf
ivans barbershop falun

Alecta. Då bestämmer du om du vill börja ta ut din ITP, och om du vill få ITP livet ut eller under en kortare tid. Det här valet kan du inte ändra i efterhand. Ta ut ITPK ITPK betalas normalt ut från 65 år. Vänd dig till det försäkringsbolag där din ITPK är placerad för att ta reda på vad som gäller för din ITPK och vilka

Arbetsgivare kan teckna avtal om pensionsförsäkring för tjänstemännen enligt den s.k.