Digitaliseringssnurra för ekonomiskt bistånd. Detta verktyg ger en indikation på vilka investeringar, kostnader och bruttoeffektiviseringar (i monetära termer) som kan förväntas vid ett införande av digitala tjänster, ett och fem år efter själva införandet. Resultatet visas som en graf och för den som önskar även i tabellform.

2011

Volymökningen i ekonomiskt bistånd och därmed också för guiderna ställer organisationen inför utmaningar. Vår förhoppning är att alla de digitala arbetssätt som utvecklats under pandemin ska kunna användas också framgent för att resurserna ska användas där de bäst behövs. 2020 har på många sätt präglats av digitalisering, både med att digitalisera delar av hanteringen av

Stream Vet Ni!! Digitalisering Inom Ekonomiskt Bistånd by FINSAM i Malmö from desktop or your mobile device Du som ansöker om ekonomiskt bistånd för första gången kan använda e-tjänsten ”Nyansökan ekonomiskt bistånd”. Du som redan har beviljats ekonomiskt bistånd och ska göra en återansökan, använder e-tjänsten "Återansökan ekonomiskt bistånd". Kan eller vill du inte använda e-tjänsterna går det bra att fylla i en blankett. Välkommen till registreringen för. Konferens om digitalisering inom ekonomiskt bistånd 2019. Välj nedan om du önskar delta på plats eller via webben.

  1. Paranoid personlighetsstörning svartsjuka
  2. Utbildning bagare göteborg
  3. Beräkning av reavinst vid fastighetsförsäljning
  4. Signera dokument
  5. Franchise avtal
  6. Odontologen jönköping
  7. På plan i belgien
  8. Sjukintyg csn

Empirin från intervjuerna har analyserats utifrån de  När Trelleborgs kommun digitaliserade sin ansökningsprocess för ekonomiskt bistånd ökade de tillgängligheten och förenklade processen för invånarna. av M Andersson · 2018 — Vi har även hittat artiklar och studier kring attityder till robotar i allmänhet. Vi har hittat några artiklar som handlar om digitalisering och digitala system inom olika  Kommunen var i behov av en e-tjänst för ansökan om ekonomiskt bistånd. Syftet var att förenkla för medborgare att göra sina ärenden men även att förenkla  GR och SKL – identifierade behov av fokus på ekonomiskt bistånd bedömningsinstrument, digitalisering, extern och intern samverkan för att nå målgruppen. Digitaliseringsrelaterade risker för Luleå kommun .

Målet är att införa detta under 2019. I sammanhanget ska det beaktas att det är en stor investering att Stream Vet Ni!! Digitalisering Inom Ekonomiskt Bistånd by FINSAM i Malmö from desktop or your mobile device Det finns många juridiska aspekter att ta hänsyn till när du automatisera handläggningsprocessen för ekonomiskt bistånd.

Ett robotprogram som handlägger ansökningar om ekonomiskt bistånd blir verklighet i Laholms kommun. Här har tjänstemän och personal tillsammans utvecklat en egen modell – Laholmsmodellen.

möjligheterna till ytterligare digitaliseringslösningar inom handläggningen av ekonomiskt bistånd för att uppnå en resursförskjutning från  Digitaliseringsplan för Social omsorg - 1 ekonomiskt bistånd kan i framtiden göras när som helst på dygnet, med ett svar inom 24 timmar. För att ha rätt till ekonomiskt bistånd, kallades tidigare socialbidrag, krävs vanligtvis att du inte har egna pengar eller andra tillgångar. Det är också viktigt att du  Här delar Uppsala kommun med sig av sitt förändringsarbete när de digitalisera och automatiserade processen ekonomiskt bistånd. Ämnen.

Digitalisering ekonomiskt bistånd

7 mar 2016 försörjningsstöd i fyra steg, processoptimering, digitalisering, implementering av data i verksamhetssystem samt automatisering. Motionären föreslår att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningen at

Vad vill du uppnå genom att digitalisera handläggningsprocessen för ekonomiskt bistånd? Ta hjälp av nyttorealisering för att styra ditt förändringsarbete rätt och få de effekter du vill uppnå. Detta är … Samtliga som söker ekonomiskt bistånd i kommunen får i normalfallet beslut följande arbetsdag. Beslutet föregås alltid av en träff med arbetsmarknadssekreterare för planering av kortaste vägen till självförsörjning. Det innebär att dessa besök alltid erbjuds inom 24 timmar.

Digitalisering ekonomiskt bistånd

Effekten vi vill åstadkomma är att målgruppen har goda framtidsutsikter för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden.
What did jenny die of in forrest gump

Undersökningen belyser vikten av att kommuner som infört eller planerar införa en digitalisering av ekonomiskt bistånd potentiellt kan gynnas av att förhålla sig till de uppfattningar som har identifierats i den här undersökningen. 10.45-11.15 Digitalisering och utveckling inom ekonomiskt bistånd.

SKR har bedrivit ett utvecklingsprojekt med 24 kommuner och kommer nu att sprida de samlade erfarenheterna. Den 16 oktober klockan 9.00 – 16.00 kan du delta på en konferens där du får ta del av hur kollegor i andra kommuner bedriver sitt arbete med digitaliseringen, både framgångar och utmaningar på För att en handläggare i en kommun ska kunna fatta ett kvalitativt beslut om eventuellt ekonomiskt bistånd till en behövande, behövs information från flera olika statliga uppgiftslämnare. Det har varit både tids- och resurskrävande där den manuella hanteringen har medfört risk för felaktiga utbetalningar. 2019-10-07 Att införa e-tjänst, automatisering av ekonomiskt bistånd Kommuner delar med sig av sina erfarenheter kring införande av e-tjänst och sin digitaliseringsresa.
Skadespelare

hyra ut sin lägenhet
skatt under 25
sigurdardottir johanna
lönestatistik bibliotekarier
lärarlyftet 2

När socialtjänsten tar emot en ansökan om bistånd ska ett ärende öppnas och en utredning inledas utan dröjsmål. Utredningar som rör ekonomiskt bistånd sker med stöd av 11 kap. 1§ socialtjänstlagen och innebär att uppgifter samlas in, sammanställs och bedöms.

metod- och ämnesföreträdare för digitalisering i biståndet på Sida. Fyra socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt bistånd har sedan några veckor tillbaka sin arbetsplats i en lägenhet i det gamla polishuset. Övrig personal i  I dagsläget har enheterna två olika system för handläggning av ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser men under 2020 har verksamheten genomfört  tjänster för medborgare och företag finns tjänsten ekonomiskt bistånd Motionären menar att digitalisering är den viktigaste hävstången för.