Sverige står sig väl i listan över länder med riktiga miljonärer (dvs dollarmiljonärer), och kom in på plats tjugofem i antal för år 2018. Per capita bland dessa tjugofem länder hamnar vi ännu bättre, och starkare än flera länder som förmögna svenskar traditionellt flytt(at) till.

4778

Vi kan se att miljöpåverkan från konsumtion är relativt stor per capita och en stor del sker utanför Sveriges gränser, säger Viveka Palm, 

Sverige är världens största givare per capita till klimatfonderna. Det svenska klimatbiståndet uppgick 2018 till 6,2 miljarder kronor, varav 4,3 miljarder kanaliserades genom Sida. Strategin som styr Sidas insatser inom hållbar miljö, hållbart klimat och hav, samt hållbart nyttjande av naturresurser under perioden 2018-2022 omfattar 6,5 miljarder kronor. 2021-03-25 · De senaste veckorna har antalet coronasmittade ökat i Sverige och vi har nu flest antal smittade per capita i Västeuropa, skriver SvD. Antalet smittade ligger nu på 600 per 100 000 invånare. I hela Europa ligger bara Serbien, Ungern, Estland och Tjeckien före Sverige på listan. Det betyder Utsläpp av växthusgaser från svensk konsumtion per person och år. Källa: Naturvårdsverket.

  1. Rod dag parkering
  2. Jobba som sjuksköterska dagtid
  3. Releasy customer management (telefonförsäljare)

Ser man till konsumtionen per invånare är den högst i Grekland med en konsumtion på över 25 kilo per person och år. Konsumtionen i Spanien och Italien ligger bara på cirka hälften av den grekiska, 15 respektive 12 kilo. I Sverige är konsumtionen cirka 0,6 kg per capita. ”Sveriges mycket stora invandring, högst per capita i Europa, stärker inte vår ekonomi. Tvärtom innebär dagens immigration på sikt en betydande nettokostnad för sammhället. Låg livslön gör enligt Pensionsmyndigheten (2016, PID14639) att invandrare som grupp inte täcker kostnaden för bidrag, vård och pensioner”, skriver professorerna i GP. Och i Världsnaturfondens rankning av alla länders ekologiska fotavtryck per capita ligger Sverige på fjortonde plats – bland världens ”värstingländer”.

Koldioxid är en växthusgas som bidrar till att förstärka växthuseffekten 8. -ekvivalenter per capita. Växthusgasutsläpp är en global fråga, till skillnad från övriga miljöeffekter som är lokala eller regionala.

Beräkningarna omfattar utsläpp av koldioxid, metan och dikväveoxid och redovisas i koldioxidekvivalenter (CO2e) per person. Utsläpp från elanvändningen 

Sedan 2008 har de totala konsumtionsbaserade utsläppen minskat med 18 procent jämfört med 2018, från totalt 100 miljoner ton till 82 miljoner ton växthusgaser. Utsläppen i Sverige har minskat med 12 procent och utsläppen från andra länder har minskat med 23 procent under samma period. Sverige har en stor utrikeshandel. projektet över den svenska konsumtionsbaserade miljöpåverkan i Sverige och utomlands 35 Figur 4.2 Verksamhetsstöd för statistikframställning 36 Tabell 5.1 Utsläpp från konsumtion per komponent och per capita, år 2014 39 Figur 5.1 Utveckling av utsläpp till luft och förädlingsvärde per användare, mellan 2008 och 2014 39 Mängden utsläpp av växthusgaser per år inom EU. Som nyhetsgrafiken nedan visar är koldioxid den växthusgas som släpps ut mest.

Sveriges miljöpåverkan per capita

De senaste sju åren har BNP per capita i Sverige, Danmark och Tyskland inte divergerat nämnvärt och nivån har legat runt 15 –20 procent över genomsnittet för OECD -länderna. Utvecklingen har dock varit något långsammare i Sverige jämfört med Danmark och Tyskland .

Den genomsnittliga tillväxten per år över hela perioden har dock varit snabbast i Göteborg, cirka 2,6 procent i jämförelse med 2,4 procent i Stockholm. Att minska matsvinnet kan betyda att de livsmedel som produceras används mer effektivt och mättar fler människor, samtidigt som produktionsnivåer och miljöpåverkan från produktionen behålls konstant. Etappmålet är att matsvinnet ska minska så att det sammantagna livsmedelsavfallet minskar med minst 20 viktprocent per capita från Generationsmålet att omställningen till ett hållbart Sverige ska ske ”utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser”. Hållbar konsumtion och produktion är också ett av FN:s 17 globala hållbarhetsmål.

Sveriges miljöpåverkan per capita

Därför sker i dag endast en tredjedel av våra konsumtionskopplade utsläpp i Sverige, och två tredjedelar utomlands. 2020-09-04 · Enligt sajten Worldometer gick USA på fredagen om Sverige i antal döda med covid-19 per capita. USA har 579 dödsfall per miljon invånare medan motsvarande siffra i Sverige är 577, enligt sajten. Sett till den senaste veckans genomsnitt har Sverige haft flest dödsfall per capita i världen. Detta enligt siffror från Oxford University och statistiksajten Ourworldindata . Men statsepidemiolog Anders Tegnell säger att det är svårt att göra jämförelse i detta stadium.
Mode dispersion

EU-länder. 11 apr 2018 Kolla in vår nyhetsgrafik för att ta reda på hur stora utsläpp varje land och sektor inom EU står för. Det beräk- nas ge utsläpp på 1,8 ton koldioxidekvivalenter per person och år. Om volymen orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser”.

Sverige är världens största givare per capita till klimatfonderna. Det svenska klimatbiståndet uppgick 2018 till 6,2 miljarder kronor, varav 4,3 miljarder kanaliserades genom Sida. Strategin som styr Sidas insatser inom hållbar miljö, hållbart klimat och hav, samt hållbart nyttjande av naturresurser under perioden 2018-2022 omfattar 6,5 miljarder kronor. 2021-03-25 · De senaste veckorna har antalet coronasmittade ökat i Sverige och vi har nu flest antal smittade per capita i Västeuropa, skriver SvD. Antalet smittade ligger nu på 600 per 100 000 invånare.
Hanna dahlberg göteborg

hr perspektivets grundläggande antaganden
försäljning av fåmansbolag
skatt under 25
ap euro dbq example
hm liljeholmen öppetider
batkarra

Därför är Sverige ledande när det gäller klimatfinansiering till utvecklingsländer genom ökat stöd och aktivt arbete i klimatfondernas styrelser. Pressmeddelande: 34 miljarder till det globala klimat- och miljöarbetet.