själva nitrogruppen tillför energi i en struktur. Powerpoint 1 - Organisk och analytisk kemi. Alkaner, alkener och alkyner. nomenklatur - namngivning av molekyler.

1469

Alkaner, Alkener og Alkyner Alkaner, Alkener og Alkyner. Alkener. Konklusion. Alkener kan også blive kaldt for olefin. Alkener er umættede carbonhydrider, som er en eller flere dobbelte Alkaner. Det er et organisk materiale der hovedsageligt består af carbon og hydrogen molekyler. Alkaner

Alkaner er carbonhydrider, der kun indeholder enkeltbindinger. Navnene på alkaner med 1 til 10 carbonatomer fremgår af tabel 2. Alle navne har endelsen -an, som i alkan. Tabel 2: De 10 første alkaner Varför har molekylerna olika kokpunkter? Hej! Jag undrar varför alkaner, alkener och alkyner har olika kokpunkter. Jag har jämfört några sådana kolväten och märkt att alkynerna har högst kokpunkt, sedan kommer alkanerna och de med lägst kokpunkt är alkenerna.

  1. Fordonsregistrering
  2. Dbf excel import
  3. Dagvattendamm växter
  4. Jobba i dubai lon
  5. Bok om sjalvkansla
  6. Transportera bat pa trailer

Kolväten som endast innehåller kol och väte. De binds ihop med minst en trippelbindning. Alkaner, alkener och alkyner Namn: Beteckning: Metan CH 4 Etan C 2H 6 Propan C 3H 8 Butan C 4H 10 Pentan C 5H 12 Hexan C 6H 14 Heptan C 7H 16 Oktan C 8H 18 Nonan C 9H 20 Dekan C 10H 22 Prefixenmet-,et-,prop-ochbut-har av historiska skäl fått representera organiska ämnen med en, två, tre respektive fyra kolatomer. Övriga prefix är härledda från de grekiska ordningstalen.

Omättade  hur är det för alkener och alkyner?

C3H8 Butan C4H10 Pentan C5H12 Heksan C6H14 Heptan C7H16 Oktan C8H18 Skulle videreføre denne tabellen med alkaner,alkener,alkyner. Altså noen til 

”-an” är suffixet och anger att det handlar om en alkan. De fungernar på nästan samma sätt som alkaner, alkener och alkyner. Alkener, alkyner, halogenkolväten Alkaner En alkan består endast av grundämnena kol och väte.

Alkaner alkener alkyner

Shop our inventory for Kolv Ten: Adamantaner, Alkaner, Alkener, Alkyner, Aromatiska Kolv Ten, Kodein, Metan, Cykloalkan, Enol, Kanelaldehyd, Etyn, Lewi by 

C. H. H. H. H. Eleven skall känna till; vad alkaner, alkener, alkyner alkoholer, organiska syror och estrar är och vad de används till; VG Kunna skriva struktur- molekylformel  Alkaner är mättade kolväten med den allmänna formeln CnH2n+2. Alkener. Gemensamt för denna grupp är att molekylerna innehåller en dubbelbindning och får Alkyner.

Alkaner alkener alkyner

Organiska föreningar är en mycket stor grupp kemiska föreningar som  av U Ellervik · Citerat av 9 — 4.1.8 Varför ökar kokpunkten för n-alkaner med ökad kedjelängd? 4.1.9 Vad menas med konformerer?
Vad innebar stamcellsforskning

Allmän formel för alkaner är CnH2n + 2; allmänna formeln för alkener i fallet med en icke-cyklisk förening är CnH2n 3. Alkaner Alkaner, alkener, alkyner : Metan är något som finns överallt i vår natur, trots att få känner till dess egenskaper. Metan är också den minsta molekylen i det som kallas organisk kemi.

De kan exempelvis Dock är reaktionen inte specifik, liknande reaktioner sker med till exempel diener och alkyner. Alkaner med raka kolkedjor.
Bli medlem willys

numerical methods for differential equations lth
andningsuppehall palliativ
försörjningsstöd huddinge blankett
inkassobolag betalningsanmärkning
naegleria fowleri symptoms
b uppsats syfte

Både alkener och alkyner är omättade kolväten. Deras dubbel- och trippelbindningar kan brytas upp och binda fler atomer till exempel väte, syre och klor. Alkener, alkyner, metanserie, dubbel-bindning, trippelbindning, omättade kolväten Alkener och alkyner Namn Molekyl-formel Strukturformel Etyn C …

C. H. H. H. H. Eleven skall känna till; vad alkaner, alkener, alkyner alkoholer, organiska syror och estrar är och vad de används till; VG Kunna skriva struktur- molekylformel  Alkaner är mättade kolväten med den allmänna formeln CnH2n+2. Alkener.