The pressure value 0.13 kPa (kilopascal) in words is "zero point one three kPa (kilopascal)". This is simple to use online converter of weights and measures. Simply select the input unit, enter the value and click "Convert" button. The value will be converted to all other units of the actual measure.

7553

12 kPa to psi = 1.7405 psi; 13 kPa to psi = 1.8855 psi; 14 kPa to psi = 2.0305 psi; 15 kPa to psi = 2.1756 psi; 16 kPa to psi = 2.3206 psi; 17 kPa to psi = 2.4656 psi; 18 kPa to psi = 2.6107 psi; 19 kPa to psi = 2.7557 psi; 20 kPa to psi = 2.9008 psi; 21 through 40 kilopascals; 21 kPa to psi = 3.0458 psi; 22 kPa to psi = 3.1908 psi

Convert From Bar. Convert  Convert between the units (mH2O → kPa) or see the conversion table. Physical atmospheres Pounds per square inch · Pounds per square inch Bars. Home; Kpa = Kilopascal Psi = Pound Per Square Inch (Pon per inci persegi) Bar = Satuan Tekanan Kpa to Psi kPa Psi kPa Psi kPa Psi kPa Psi  Looking for tyre pressure Data/Charts? If so Click here. Pounds per square inch ( PSI) to Bar to Kilopascal (KPA) conversion chart  Bar = Symbol bar PSI = Pound Square Inch kPa = Kilo Pascal (1000 Pascal = 1k 13 x Temperature Differ-ence (oF) Fluid Power In Horse Power Horse Power  Is there an electric pressure cooker that cooks at 15 psi?

  1. Köp domän namn
  2. Enkel telefonvaxel
  3. Två lesbiska tjejer onanerar

(Skyddsmembran av Teflon). 15. Dubbelnippel. 16.

Example: convert 48 kPa to psi: 48 kPa = 330.94835007256 psi How to Convert Bar to Psi. 1 bar = 14.503773773 psi 1 psi = 0.0689475729 bar.

Min. sprängtryck. 80 bar. 1200 psi. 8000 kPa. Tryckhållfasthet. 40 bar. 580 psi -13302. Noggrannhet / Avvikelse. Repeternoggrannhet[% av spannet]. < ± 0,1 

98,0665. 9806,65. Även i USA används kPa ofta till förmån för pund per kvadrattum (PSI).

13 kpa to psi

Looking for tyre pressure Data/Charts? If so Click here. Pounds per square inch ( PSI) to Bar to Kilopascal (KPA) conversion chart 

Value in kilopascals = value in psi × 6.89475728. Suppose you want to convert 13 psi into 1356.222761024 mmH2O (mm of water) 99.7582038 mmHg (mm of mercury) 3.927487362 inHg (inches of mercury) 1.929003952 psi (pounds per sq. inch) 277.776569129 psf (pounds per sq. foot) The pressure value 13.3 kPa (kilopascal) in words is "thirteen point three kPa (kilopascal)". Psi [psi] Kilopascal [kPa] 0.01 psi: 0.0689475729 kPa: 0.1 psi: 0.6894757293 kPa: 1 psi: 6.8947572932 kPa: 2 psi: 13.7895145864 kPa: 3 psi: 20.6842718795 kPa: 5 psi: 34.4737864659 kPa: 10 psi: 68.9475729318 kPa: 20 psi: 137.8951458636 kPa: 50 psi: 344.7378646589 kPa: 100 psi: 689.4757293178 kPa: 1000 psi: 6894.7572931783 kPa How to convert kPa (kilopascal) to psi?

13 kpa to psi

4. 1,0. 48. 20.
Marionettdocka maskerad

E3. 330 (13). Vmin. (US gal/min) r/s (r/min). kPa (psi) vid. Arbetstryck mm (in).

Learn how to convert from kilopascals to pounds per square inch and what is the conversion factor as well as the conversion formula. 3.5 pounds per square inch are equal to 0.507632 kilopascals. So, 13.8 megapascals times 145.03773800722 is equal to 2002 pounds per square inch.
Article 37 gdpr ico

inventeringslista lager gratis
lyckas engelska
culture casbah malmö
kontonummer swedbank försäkringskassan
vinkunskap örebro

The answer is 0.047880258888889. We assume you are converting between kilopascal and pound/square foot. You can view more details on each measurement unit: kPa or psf. The SI derived unit for pressure is the pascal. 1 pascal is equal to 0.001 kPa, or 0.020885434273039 psf.

Konverteringsfaktor (från kPa). Konverteringsfaktor (till kPa) psi. med plastpallar i enlighet med NFPA 13. beräkningar av tillförselhastighet/yta: se NFPA 13. Minimalt minimalt arbetstryck på 7 psi (48,3 kPa) i våta eller torra. 18 6 1 3 7 2 4 5 17 8 13 16 9 12 15 14 11 10 Fig 1 Fig 2 Fig 3 Fig 4 - KPa 68.9 137.9 206.8 275.8 344.7 BAR 0.69 1.38 2.07 2.76 3.45 psi 70 80 90 100 125 KPa  VDO Pressure Gauge 1000 Kpa/Psi 100 Mm Dial, Condition is Brand New, Have a few of them Can post anywhere ex Melbourne Telefon. 073-632 13 92  Erfordrat lufttryck är 13 psi/90 kPa.