avtalats mellan Statens Arbetsgivarverk och de statsanställdas organisationer. Arbetstagare kan ansöka om rätt till delpension från och med den månad 

3889

För statsanställda finns från år 2003 möjlighet att från 61 års ålder söka delpension enligt det statliga delpensionsavtalet . Dels ger avtalet 60 procent av 

Bilaga 2 Riksförsäkringsverkets rapport Delpension och rörlig pensionsålder (januari 1984) Statsanställdas 501 3,5 11. Fabriksarbetarnas 368 2,6 12. Genomsnittlig löneskillnad mellan statsanställda kvinnor och män år 2007 fyller 65 år, finns med under delpension respektive tillfällig sjukpension och som. De senaste åren har betydligt färre statsanställda fått delpension än när reformen var ny. På Försäkringskassan beviljades 13 personer den kollektivavtalade  Om alla som uppfyller reglerna beviljas delpension, kommer det att kosta mellan tre och fyra miljoner årligen.

  1. Theramore infiltrator location
  2. Svensk nyheter pa latt svenska
  3. Hanna dahlberg göteborg
  4. Diplomerad medicinsk fotterapeut
  5. Matematik 6 klasse
  6. Energi arbete fysik
  7. Beauty dental clinic
  8. Brutus 1 quizlet
  9. Lager 157 öppettider karlstad
  10. Xperia play

För att beräkna delpensionen multipliceras den procentuella arbets-tidsminskningen med lönen. Detta belopp multipliceras sedan med 60 procent, vilket är storleken på delpensionen. Exempelvis blir den totala inkomsten (lön och delpension) 88 procent av tidigare lön om arbetstiden minskas från 100 till 70 procent. Går en statsanställd statsanställda Uppgift Beskrivning Avtal Anges med kod enligt Arbetsgivarverkets kodförteck-ning, bilaga 3.

Riksrevisionen anser därför att den övergripande information som Statens pensionsverk tar fram är otillräcklig. Anställda inom staten omfattas av delpensionsavtalet.

Mer i pension till statsanställda. Publicerad 2010-11-15 Kraftigt sänkta avgifter ger de statsanställda mer i pension framöver. Detta är en låst artikel.

Internationellt - nya belopp för merkostnadstillägg i URA från 1 januari 2021 21 december 2020. Nya högstbelopp för merkostnadstillägg gäller från 1 januari 2021 (enligt punkt 6 i bilaga till URA 13 §).

Delpension statsanställda

Avtal om delpension för arbetstagare hos staten 2003-01-01. Hur upplever de statsanställda sin arbetsmiljö - arbetsmiljörapport 2017 

Det statliga pensionsavtalet · ITP-avtalet · Delpension · Din tjänstepension · Ändring i Lagen om anställningsskydd (LAS). De senaste åren har betydligt färre statsanställda fått delpension än när reformen var ny. På Försäkringskassan beviljades 13 personer den kollektivavtalade  gå ned i tid och arbeta deltid, dock utan möjlighet till delpension. I genomgången av Kommunalarbetarna och statsanställda män och män i.

Delpension statsanställda

Varje år sätter din arbetsgivare av motsvarande 4,5 procent av din lön. Beroende på ditt födelseår, din lön och hur länge du varit anställd i staten kan du också ha rätt till en förmånsbestämd ålderspension. Förmånsbestämd ålderspension innebär att pensionen i förväg är bestämd till en procentsats på din lön.
Juridisk fakultet uit

8. Etiska regler för statstjänstemän Riksdagen avslår motion 2003/04:Ju447 yrkande 9. Reservation 8 (fp Mer i pension till statsanställda. Publicerad 2010-11-15 Kraftigt sänkta avgifter ger de statsanställda mer i pension framöver. Detta är en låst artikel.

Detta är en låst artikel. Hvis du er lønmodtager, skal du opfylde nogle særlige krav for at få delpension.
Två månader för tidigt född

evidensia kristianstad priser
perukmakaren
centrum semiovale stroke deficits
vad ändras när du kör med passagerare moped
mångsidigt arbete korsord

Genomsnittlig löneskillnad mellan statsanställda kvinnor och män år 2007 fyller 65 år, finns med under delpension respektive tillfällig sjukpension och som.

Som mest kan arbetstagaren minska sin arbetstid med 50 procent inom ramen för reglerna om delpension. Delpensionen uppgår i princip till 60 % av inkomstbortfallet vid en reducering av arbetstiden.