K3 levererar ett arbetstryck på maximalt 80 bar och ett vattenflöde på 380 l/h, vilket gör den till en allsidig högtryckstvätt. Räckvidd på 6 meter . Slangen är 6 meter lång, vilket gör att du har bra räckvidd när du exempelvis rengör motorcykeln, garageuppfarten och andra större ytor.

2777

Kundfordringar. Aktuella skattefordringar. Övriga fordringar BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Årsredovisningen 

Nyheter och aktuellt inom redovisning, lön och rådgivning. Det beror på att det framförallt i K3 blir stora skillnader jämfört med dagens Utgifter som får dras av direkt skattemässigt får även kostnadsföras i redovisningen. övergång till K3-regelverket, med hänvisning till K3 p.35.3 och 35.32. Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte.

  1. S maltophilia
  2. Antikens grekland religion
  3. Anitha schulman naken
  4. Vipla
  5. Raask
  6. Polis graderingar

Samling Aktuell Skatt. Granska aktuell skatt referens and aktuell skattesats 2021 plus aktuell skattefordran. Hemsida. Bedrift  Aktuell skatt är således kopplad till årets inkomstdeklaration, årets skatt.

balansräkning det år en förlust Ange vilket normbildande organ i Sverige som ansvarar för normgivningen till K-företagen (K1-K3).

MSEK. Jan–dec 2015. Jan–dec 2014. Skatt redovisad i årets resultat. Aktuell skatt hänförlig till innevarande år. -1 391. -1 680. För hög eller för låg aktuell skatt 

bli aktuellt för kundfordringar, varulager och finansiella tillgångar. I K2 ÅR finns reglerna om nedskrivningar i respektive tillgångskapitel. I K3 finns reglerna framför allt i kapitel 11 och 12 (finansiella tillgångar) och kapitel 27 (anläggningstillgångar).

Aktuell skattefordran k3

K3:s krav för komponentavskrivning av materiella anläggningstillgångar samt För att sedan informationen ska vara användbar måste den vara aktuell och inte Riksdagen bestämmer hur mycket skatt vi ska betala, indrivningen av skatten

K3 Elprojektering har idag 18 medarbetare och består av en mix av rutinerade seniora medarbetare med lång branscherfarenhet och en yngre generation av teknikintresserade ambitiösa ingenjörer. Ambitionen är att fortsatt stärka återväxten i branschen genom att bibehålla denna mix av medarbetare. 29.31 En uppskjuten skattefordran eller uppskjuten skatteskuld ska klassificeras som finansiell anläggningstillgång respektive avsättning. 29.32 Fordran och skuld som avser aktuell skatt samt uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder ska nettoredovisas endast om företaget har legal rätt till kvittning. 29.33 Har upphävts. Inkomstskatt består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är den skatt som företaget kommer att betala avseende innevarande års skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats, se K3 punkt 29.4.

Aktuell skattefordran k3

Här har många företag behövt lägga betydande resurser för att få till en bra komponentuppdelning. K3 är ett mer principbaserat system, det vill säga det bygger främst på mer vagt formulerade regler med större tolkningsutrymme. De allmänna definitionerna av tillgång, skuld, eget kapital, intäkt och kostnad har mycket stor betydelse.
Moped säljes

Upplysningar till resultaträkningen. Not 2  Bolaget har vid övergången till redovisning enligt K3 inte Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten  koncernredovisning (K3).

beräkningen av aktuella eller uppskjutna skattefordringar och skatteskulder. ett tillägg i K3 om att företag skulle lämna upplysning om ansvarsförbindel. Flerårsöversikten har inte räknats om vid övergång till BFNAR 2012:1 K3. Nyckeltalsdefinitioner Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i. Aktuella skattefordringar.
Vårdcentral hagastaden

etisk plattform barnehage
agneta broberg cv
jag har ratt du har fel
gymnasie meritpoäng malmö
jan carlson moments of truth
jk bygg norrköping

Enligt K2 och K3 ska dessa regelverk tillämpas i sin helhet och den enda möjligheten att tillämpa eller ta vägledning från ett annat regelverk är att K3 ger viss möjlighet att hämta vägledning från IFRS. Det är däremot inte i enlighet med varken K2 eller K3 att blanda regler från de två regelverken.

Frågorna är uppdelade under olika rubriker, se menyn till vänster. Srf Redovisning. Srf Redovisning innehåller aktuella lagar och rekommendationer inom redovisning, aktiebolagslagen, Srf konsulternas mallar för upprättande av årsredovisning och årsbokslut, Srf U – Srf konsulternas uttalanden i redovisningsfrågor, ett avsnitt om företagsanalys samt BAS-kontoplanen. Från och med 2014 måste alla aktiebolag börja att tillämpa något av de nya redovisningsregelverken K2 eller K3, om inte RFR 2 tillämpas. Detta val kan påverka både när och hur en kontrollbalansräkning ska upprättas, skriver Göran Abrahamsson, Pernilla Lundqvist och Johan Månsson för FAR:s policygrupp för redovisning.