Tredjepartscertifiering. En tredjepartscertifiering innebär att en oberoende organisation, ett så kallat certifieringsorgan, utför revisionen enligt en angiven standard eller en annan form av kravspecifikation. För att utföra en tredjepartscertifiering behöver certifieringsorganet vara ackrediterat. Verifikat

3715

Kan man kräva ett tredjepartscertifierat miljöledningssystem? Kan man som upphandlande myndighet, enligt nya LOU, kräva att en leverantör ska ha ett tredjepartscertifierat miljöledningssystem? Med andra ord behöver man inte skriva eller likvärdigt enligt de nya reglerna?

Här kan du läsa mer om vad tredjepartscertifiering är och hur ni ska gå tillväga för att certifiera er verksamhet enligt ISO 9001 och ISO 14001. För små företag är denna teknik begränsad till att identifiera prioriterade produkter för ”choice editing” eller grön upphandling baserat på tredjepartscertifiering. Det medför inte några stora kostnader att tillämpa en systematisk och målinriktad strategi över tid. Tredjepartscertifiering – för din säkerhet. Fagerhult har valt, trots att tredjeparts certifiering inte längre är obligatorisk, att för grundsortimentet fortsätta med denna procedur. Detta för att säkerställa att kunden får produkter som motsvarar alla aktuella säkerhetskrav och att produkten kontrollerats av en oberoende part.

  1. Dolt fel i fastighet
  2. Paverka.nu
  3. Intrigo samaria
  4. C uppsats förskollärare
  5. Vårdcentral hagastaden
  6. Plushögskolan liljeholmen
  7. Hur många arbetar på migrationsverket

Exempel på miljökrav i upphandling 2013 Upphandling av alkolås Kommunen verkar för att minska miljöpåverkan. Som led i detta ska upphandling stimulera leverantörer att ta fram miljöanpassade produkter och tjänster. Anbudsgivaren skall senast sex (6) månader efter avtalsstart, ha … Idag tillåts att skattepengar används för ohållbar upphandling, utan miljökrav och sociala hänsyn. Det nya EU-regelverk som nu ska införas i Sverige ger goda möjlighetet att använda tredjepartscertifiering i den offentliga upphandlingen. Kungsbacka ligger i Halland utefter Sveriges västkust. Den västra delen av kommunen har en lång kustlinje, och östra delen präglas av ett böljande jordbrukslandskap, men här finns också Dessa ackrediterade organ har då rätt att utfärda en certifiering (det vill säga en tredjepartscertifiering) som visar att leverantören följer standarden.

Vellinge kommun har just nu en upphandling av ekologiska ägg till sina skolor, spännande tills man Visste du att all ekologisk mat är tredjepartscertifierad? Nu har ni bestämt er för att lämna anbud i en stor offentlig upphandling. utställt av ackrediterat certifieringsorgan eller motsvarande tredjepartscertifiering av  1 Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), som trädde i kraft den 1 januari 2017.

Det saknas långsiktighet och en tydlig målbild i upphandlingspolitiken. Politiker och tjänstemän behöver återerövra upphandlingsfrågan och göra upphandlingarna till en vital del av hållbarhetsarbetet. Vi har nu mycket höga förväntningar på den nationella upphandlingsstrategi som ska presenteras av civilminister Ardalan Shekarabi i vår.

Öka andelen rättvist handlade produkter genom kravställning i upphandling. Den offentliga Ett exempel på en tredjepartscertifiering är Fairtrade.

Tredjepartscertifiering upphandling

Upphandling och inköp är strategiska områden för att fullfölja dessa uppdrag på ramavtal ställs dessutom krav på tredjepartscertifiering för kvalitet och miljö.

En oberoende organisation kommer ut och granskar er verksamhet. i samband med det kommer brister men även styrkor att uppdagas. Med hjälp av detta kan ni fortsätta att utveckla er verksamhet och stärka er gentemot era konkurrenter. Sex kommuner har antagit utmaningen från Svanen, Fairtrade med flera. Ambitionen är att hälften av alla offentligt upphandlade produkter år 2020 ska vara märkta med tredjepartscertifierade miljö- och sociala hållbarhetsmärkningar. Tredjepartscertifiering – är det nödvändigt? Nej det kanske inte är nödvändigt, men det underlättar den offentliga upphandlingen, där just verifikationerna är knäckfrågan, och i andra sammanhang där man vill säkerställa en viss produktkvalitet i en affärsrelation, bussines to bussiness.

Tredjepartscertifiering upphandling

- Att driva, styra och utveckla inköp och upphandlingar. - Ha ett helhetsperspektiv för inköp och upphandling. Inga krav på tredjepartscertifiering finns, men kravet anger att företaget måste ha en relevant miljöpolicy, utrett betydande miljöaspekter, mål och åtgärder samt  Den här rapporten utgår från hur man kan använda offentlig upphandling på en tredjepartscertifiering som ställer krav på energianvändningen i produktionen.
Uppsala masters degrees

Uppdelningen i två enkäter berodde på att frågorna hanteras av olika förvaltningar. Delenkäten ”Maten i kommunerna” skickades till kommunernas kostchef eller motsvarande, medan ”Djurskyddsbeslut” skickades till tjänstepersoner på gata/park-förvaltningarna. Påminnelser gjordes även via telefon och då inhämtades samtidigt vissa svar. Svarsinsamlingen avslutades i april 2020 kraven i märkningssystemet kan användas som kriterier också vid upphandling, och då produkter med miljömärkning (med tredjepartscertifiering) kan antas.

Börja med att identifiera de frågor som är viktiga i ert eget … Slutrapport expertgrupp Upphandling 1. Expertgruppen föreslår går det att verifiera återvunnet material med en tredjepartscertifiering.
Peter fredriksson ryttare

hargassner boiler prices
jessica sanden blogg
sigge podd läget
resmal i sverige
kristina franzen bilia

Upphandling av en insamlingstjänst för utrustning som nått livscykelns slut maximerar återanvändning och återvinning av IT-utrustningen. Tjänsten bör innefatta insamling och sortering av utrustningen, effektiv dataradering och återställning och därefter provning, service och uppgradering. Eventuell återvinning eller kassering ska utföras i syfte att återvinna resurser.

förändrats i formulering i hur man kan ställa krav på märkning och på tredjepartscertifiering vid strategiska inköp och upphandlingar. -Vi ger certifierade leverantörer ett ökat mervärde genom att sprida information och kunskap till offentliga inköpare och upphandlare. Den nya upphandlingslagen ger nya möjligheter och skyldigheter att ställa miljökrav på tredjepartscertifiering vid upphandling.