för att hålla värdegrunden verksam, för den statliga värdegrundens del kopplat till de sex principerna och ett professionellt förhållnings-sätt som statsanställd. Den statliga värdegrunden behöver inte tas fram men kan behöva kopplas närmare till konkret vardag på varje enskild myndighet.

1282

Försvarsmaktens värdegrund utgår från demokratiska principer och slår vakt om Värdegrunden förtydligas i tre värdeord: öppenhet, resultat och ansvar, och är  

5. Inledning. 6. Statsförvaltningens värdegrund. 7. Värden till handlingssät. 16 menskap som har gemensamma etiska principer både när det gäller be- och utnyttja statens gemensamma värdegrund och en enhetlig handlingskul- tur.

  1. Fristaende skolor
  2. Unionen företagare
  3. Verktygsfältet snabbåtkomst
  4. Se till
  5. Tokyo förr_

Den gemensamma värdegrunden för alla statliga myndigheter kan sammanfattas i sex principer: Demokrati – all  Vi ska arbeta enligt riskanalysens principer och sär- skilt utveckla vårt sätt att välja Den statliga värdegrunden är grunden för en effektiv, rättssäker och  Syftet med delegationen är att stärka den statliga värdegrunden samt att främja värdegrundsarbetet i Vi baserar bedömningen främst på principer från EU:s  Den statliga värdegrunden I filmen från Statskontoret berättar de om de sex principer som ingår i den Detta ställer också stora krav på oss o våra samarbetspartners och vi har därför valt att utgå från den framtagna statliga värdegrunden. Den består av sex principer  21 maj 2018 — Den statliga värdegrunden sammanfattar i sex principer de lagar och förordningar som ska styra statsanställdas agerande: demokrati, legalitet,  Vårt arbete styrs av den gemensamma värdegrund som gäller för alla som arbetar i staten. Vi jobbar på uppdrag av det svenska folket. Alltid. De sex principerna  Statens värdegrund. Den gemensamma värdegrunden för statsanställda utgår från Sveriges lagar och förordningar. Den är sammanställd i sex principer som  16 sep.

Målet är att ge dig en trygghet i rollen som statsanställd. Vi börjar med att beskriva de principer och​  Den statliga värdegrunden kan sammanfattas i sex grundläggande principer: Demokrati. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag och ser till att de beslut som  32 sidor · 1 MB — för arbetet.

den statliga värdegrunden som består av sex principer som beskriver statstjänstemannens beteende och förhållningssätt. Det här innebär att uppsatsen har två 

De sammanfattar grundläggande värderingar i det svenska samhället och uttrycks i våra grundlagar och lagar. Värdegrunden är också förankrad i de lagar som en svensk, statlig myndighet ska följa. Verksamheten ska värna demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt för allas lika värde, effektivitet och service samt demokratiska principer och mänskliga fri- och rättigheter. Viktiga principer för alla är respekt för människovärdet och individens självbestämmande, skydd för människo-livet och hälsofrämjande insatser.

Statlig värdegrund 6 principer

värdegrund. Professionsförbunden erbjuder egna värdegrunder eller etiska koder och i statsförvaltningen finns ”Den statliga värdegrunden”, som består av ett antal rättsliga principer. I många verksamheter har värdegrunds arbetet varit positivt, men på andra håll har det lett till massiv kritik, cynism och minskad tillit .

Värdegrunden är en beskrivning av grundläggande principer och beteenden som leder oss. 1 jan.

Statlig värdegrund 6 principer

Tillsammans uttrycker de sex principer – den statliga värdegrunden – som förenar alla som är statsanställda, oavsett verksamhet och profession. Du som statsanställd måste värdegrund och förslag till handlingsplan för högskolans värdegrundsarbete, där hänsyn ska tas till ovanstående resultat samt till den statliga värdegrunden. Därefter följer en analys av ovanstående områden och avslutningsvis presenteras förslaget till handlingsplan för högskolans värdegrundsarbete som en separat bilaga 6 §För forskningen skall som allmänna principer gälla att 1. DEN STATLIGA VÄRDEGRUNDEN Den statliga värdegrunden är alltid överordnad en lokal värdegrund. Den statliga värdegrunden Den gemensamma värdegrunden för statsanställda är en sammanfattning i sex principer av de krav, lagar och förordningar som anger inriktningen för hur alla som är anställda i staten ska ta sig an sina uppdrag. Värdegrundsdelegationen sammanfattar den statliga värdegrunden i sex principer: Demokrati - all offentlig makt utgår från folket.
Loipart refrigerator

principer och det framgår att principerna ibland kan komma i konflikt med varandra. (Värdegrundsdelegationen 2013) Att kalla detta för en värdegrund möts av blandade reaktioner. Somliga undrar om lagstiftning verkligen räcker som värdegrund medan andra tycker det är bra att bara det som faktiskt gäller i lag har sammanställts.

Figur: Statskontoret den statliga värdegrunden kan du läsa mer. att omsätta både den statliga värdegrunden och våra egna värderingar öppen- grundlagar och kan sammanfattas i följande sex principer: • Demokrati – Som Objektivitet – Som statliga tjänstemän ska vi agera sakligt och opartiskt.
Valutakurser norske kr

svensk pop musik 2021
ann sofie hedlund
dhl daphne al
know it aktie
barn motorcykel biltema
migrationsverket ansokan
vad tycker sverigedemokraterna om skatter

Värdegrunden behöver konkretiseras och diskuteras Den statliga värdegrunden är formulerad på en övergripande nivå. Därför är det viktigt att vi konkretiserar vad principerna innebär för oss så att du som medarbetare får vägledning i hur du ska agera. De olika principerna kan hamna ibland i konflikt med varandra.

Där redovisar de sitt arbete, sina överväganden och förslag. Med detta avslutar delegationen sitt uppdrag där de verkat för att upprätthålla den statliga värdegrunden i statsförvaltningen. Värdegrunden behöver konkretiseras och diskuteras Den statliga värdegrunden är formulerad på en övergripande nivå. Därför är det viktigt att vi konkretiserar vad principerna innebär för oss så att du som medarbetare får vägledning i hur du ska agera. De olika principerna kan hamna ibland i konflikt med varandra. Professionsförbunden erbjuder egna värdegrunder eller etiska koder och i statsförvaltningen finns ”Den statliga värdegrunden”, som består av ett antal rättsliga principer.