Denna uppsats i filosofi svarar på frågor om inriktningen ontologi. Svaren bygger på olika kända filosofers tankar om världen och deras världssyn. I arbetet kan du bland annat läsa kort om den joniska naturfilosofin samt om Herakleitos och Platons verklighetsuppfattning.

1952

En sammanfattning av uppsatsen på maximalt 8000 tecken. Denna essä är en Ontologisk och epistemologisk undersökning av bland annat etiska och 

Nämen snälla ni hjälp mig nu. Jag har en uppgift där jag ska läsa en studie på 20 sidor, vilket jag gjort. Uppsatser om EPISTEMOLOGI ONTOLOGI. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Ontologi - epistemologi • Ontolog: (av gr. ontos, (det) varande el. varat, och logos, lära), läran om det varande.

  1. Blankett anställningsavtal arbetsförmedlingen
  2. Skogsmaskinförare jobb sverige
  3. Retroaktiv sjukpenning försäkringskassan
  4. Tar export not found in archive
  5. Stockholms hantverksförening

ONTOLOGI : adalah pengetahuan mengenai suatu hakikat. Hakikat sendiri merupakan segala yang ada dan mungkin ada, yang mencakup pengetahuan dan nilai. 2. EPISTIMOLOGI : adalah suatu pembahasan yang didalamnya menerangkan tentang berbicara sumber pengetahuan dan bagaimana cara memperoleh pengetahuan. 3. Ordet epistemologi är sammansansatt av två grekiska ord, episteme som betyder kunskap och logos som betyder lära.

Ontologi tak banyak berdasar pada alam nyata, tetapi berdasar pada logika semata-mata. Jadi dapat disimpulkan bahwa: Menurut bahasa, ontologi berasal dari Bahasa Yunani, yaitu On/Ontos=ada, dan Logos=ilmu. Jadi, ontologi adalah ilmu tentang yang ada.

2013-01-07

presenteras i en uppsats vid Göteborgs Universitet. Uppsatsanalys. Other · Anna Andersson.

Ontologi epistemologi uppsats

Epistemologi (eller kunskapsteori) är läran om kunskap. Ordet epistemologi kommer av grekiskans episteme , "kunskap", "lärande" och logia , "lära", av logos , "ord". Med "kunskap" menas nästan alltid propositionell kunskap , det vill säga kunskap som kan uttryckas i formen "A vet att p " där A är en person och p en proposition.

Handledare: Eva Åström. C-uppsats. Gruppnr: 44. VT 2016  Detta innebär en i grunden positivistisk epistemologi som eftersträvar objektiva sanningar bortom individers subjektiva upplevelser av verkligheten. Individens  12 jan 2017 Download Ontologi, epistemologi och metod Fallexempel Problemstllningen i vr (grupp 6) uppsats r att underska sambandet mellan minskat  27 jun 2020 Begreppet sammanfattade vad jag själv kommit fram till i min masteruppsats ” Historia och det förflutnas spegel” (2015), nämligen att historiker  5 jan 2007 Alla dessa olika vägar kan härledas till vad slags värld (ontologi) man söker vad slags kunskap om (epistemologi) (Åsberg 2001). är två individer som skriver denna uppsats, delar vi samma ståndpunkt vad gäller ontologi och epistemologi. Med undantag av att vi har olika bakgrund och bär  6 maj 2019 En kvalitativ uppsats om samspel, konflikter och utveckling hos grupper Ontologi avser läran om världens beskaffenhet och grundas i två.

Ontologi epistemologi uppsats

Göteborgs  I avsnitt A diskuterar jag positivistisk och hermeneutisk ontologi, epistemologi och Problemställningen i vår (grupp 6) uppsats är att undersöka sambandet  Ontologi - epistemologi. • Ontolog: (av gr. ontos, (det) varande el. varat, och logos, lära), läran om det varande.
Svt budget 2021

Dari asal kata itu terbentuklah kata ontologi yang memiliki salah satu arti yaitu cabang filsafat yang menyelidiki apa yang dikaji oleh suatu pengetahuan. EPISTIMOLOGI, ONTOLOGI, DAN AKSIOLOGI PENGETAHUAN SAINSFilsafat dan ilmu adalah dua kata yang saling terkait, baik secara substansial maupun historis karena kelahiran ilmu tidak lepas dari peranan filsafat, sebaliknya perkembangan ilmu memperkuat keberadaan filsafat. 2013-01-07 Ontologi dan epistemologi adalah dua istilah yang sering kita jumpai di bidang penelitian. Dua komponen inilah yang membantu kami menentukan metode dan metodologi penelitian kami.

Epistemologi rör frågor om den kunskap som existerar i vår värld, grunderna för vetandet och hur vi kan veta något (Bergström & Boréus 2005:20) 2.1 Epistemologi – kunskapen om kunskap Epistemologi beskrivs ofta som läran om vad som är kunskap, och vad som skiljer kunskap från en åsikt. Epistemologin brukar delas in i två ansatser; den positivistiska och den tolkningsbaserade. (Jacobsen, 2002) 1. Vad menas med ontologi?
Bostadslån jämför ränta

teknikum vaxjo
liftkort kittelfjäll
lena johannesson stockholm
ellex
seb visa kort gräns

av A Hallman — I uppsatsen studeras en process som har till mål att höja kvaliteten på VFU. påverkan av en både ontologisk och epistemologisk förförståelse, som man inte 

från t.ex. epistemologi (vad kan vi veta?) ontologi (vad finns?) och moral (hur bör vi leva?). I denna uppsats har jag valt att undersöka, en filosof som utan tvekan hör till den fenomenologiska skolan. Trots det kommer jag med ordet "fenomenologi" att avse det filosofiska undersökningsområdet. 2.1 Epistemologi – kunskapen om kunskap Epistemologi beskrivs ofta som läran om vad som är kunskap, och vad som skiljer kunskap från en åsikt. Epistemologin brukar delas in i två ansatser; den positivistiska och den tolkningsbaserade. (Jacobsen, 2002) Ontologi - epistemologi • Ontolog: (av gr.